همکاری با ما

کلیه کاربران محترم می توانند جهت همکاری با مجموعه الکتروتاپ از فرم ذیل استفاده نمایند. مجموعه الکتروتاپ پس از بررسی شرایط متقاضیان همکاری با مجموعه الکتروتاپ ، بر اساس اولولیت از متقاضیان محترم دعوت به همکاری می نمایند.

در صورت ی که مایل به همکاری با ما هستید، فرم زیر را تکمیل کنید

[contact-form-7 404 "Not Found"]
تلفن همراه (الزامی)
تلفن ثابت
آدرس (الزامی)
ایمیل
مشکل دستگاه (الزامی)
شرح مشکل دستگاه (الزامی)
تصویر دستگاه
دستگاه سابقه تعمیر :