سپتامبر 8, 2021

اخطار وبکم لپ تاپ شناسایی نمی شود و راه حل آن

وبکم لپ تاپ مانند سایر قطعات لپ تاپ احتمال خراب شدن دارد اما احتمال خراب شدن توسط عوامل فیزیکی بسیار کمتر از عوامل نرم افزاری است زیرا ممکن است در صورتی که دستگاه هماهنگی لازم را با وبکم نداشته باشد اختلال پیدا کنند.
سپتامبر 6, 2021

منبع تغذیه لپ تاپ و روشن نشدن لپ تاپ

منبع تغذیه و اهمیت آن در وسایل الکترونیکی بسیار زیاد است و می خواهیم در این مطلب می خواهیم به بررسی اختلالات احتمالی و راه حل های آن بپردازیم .
آگوست 5, 2021

تصویر نداشتن لپ تاپ و راه حل آن

دلیل های تصویر ندادن لپ تاپ زمانی که لپ تاپ را روشن می کنید و راه حل های آن
آگوست 4, 2021

وب کم لپ تاپ و مشکلات احتمالی آن

وب کم لپ تاپ و راه حل مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری احتمالی