سپتامبر 1, 2018

هنگام ریختن مایعات بر روی لپ تاپ چه کنیم؟

  اگر آب ، چای و.. روی لپ تاپ ریخت اینکارها را انجام دهید تصور کنید که که لپ تاپ شما بر اثر وقوع حادثه ای […]