سپتامبر 4, 2021

سیکل باتری لپ تاپ چیست و چگونه آن را پیدا کنیم

سیکل باتری لپ تاپ که در واقع می توان گفت همان عمر مفید باتری است برای مثال ممکن است یک باتری عمر نفیدش 1000 سیکل باشد و دیگری کمتر یا بیشتر و اینکه باتری چند سیکل ککار کرده است را نیز می توان از تنظیمات دستگاه پیدا کرد .