آگوست 5, 2021

تصویر نداشتن لپ تاپ و راه حل آن

دلیل های تصویر ندادن لپ تاپ زمانی که لپ تاپ را روشن می کنید و راه حل های آن