سپتامبر 2, 2021

هیت سینک و دلیل استفاده آن در لپ تاپ ها

هیت سینک یا همان گرماگیر که کار آن هدایت گرما و حرارت تولید شده توسط چیپ های کامپیوتر یا لپ تاپ است می باشد.