می 16, 2018

کار با منبع تغذیه

هر گاه بخواهیم لپ تاپ را با منبع تغذیه روشن کنیم باید ابتدا ولتاژ پشت لپ تاپ را خوانده و از روی منبع تغذیه روی آن […]