سپتامبر 5, 2018

در یوگا بوک جدید لنوو، صفحه جوهر الکترونیکی جایگزین کیبورد شده است

در یوگا بوک جدید لنوو، صفحه جوهر الکترونیکی جایگزین کیبورد شده است لنوو حسابی با سبدی پر پا به نمایشگاه IFAامسال گذاشته است و دستگاه های […]