ژانویه 23, 2019

SSDهای قابل حمل Kingmax KE31 با کارایی و سرعت بالا

نیاز به سرعت بالا در ذخیره سازهای قابل بالا گرفته و “کینگ مکس” (Kingmax) نیز در این راستا SSDهای قابل KE31 را معرفی می کند. این […]